Pro Yritysturva

Pro Yritysturva on pk-yrityksille ja julkisyhteisöille (nimestään huolimatta) kehitetty helppokäyttöinen ja kustannustehokas pilvipalvelu, jonka avulla voi tehdä yritysturvallisuuden eri osa-alueiden riskien arvioinnit, tärkeimmät korjaavat toimet ja organisaation turvallisuus- ja varautumissuunnitelmat. 

Pro Yritysturvan ideana on tehdä laadukasta materiaalia esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • nykyaikaisen organisaation omaan sisäiseen dokumentointiin sekä koulutukseen ja perehdyttämiseen
 • päämiehet vaativat usein dokumentoitua tietoa kumppanista / toimittajasta / alihankkijasta
 • laatupäällikölle laadunhallinta-/toimintajärjestelmään (myös pienen firman epäviralliseen järjestelmään tilaajan auditointia varten)
 • pääomasijoittajille, lainoittajille ja uusille omistajille / osakkaille
 • hyvää materiaalia yrityskauppoihin sekä ostajalle että myyjälle
 • vakuutusyhtiöille ja -meklareille vakuutusten kilpailutukseen

Perusversion ominaisuudet:

Yleistä

 • käyttäjäoikeuksien ja -tunnusten hallinta
 • koulutusrekisteri
 • sähköinen allekirjoitus

Suomenkieliset lomakkeet:

 • Yritysturva - Ajoneuvoturvallisuus
 • Yritysturva - Henkilöturvallisuus
 • Yritysturva - Koneturvallisuus
 • Yritysturva - Kyberturvallisuus
 • Yritysturva - Liiketoiminnan turvallisuus
 • Yritysturva - Liiketoiminnan turvallisuus (perus)
 • Yritysturva - Matkustusturvallisuus
 • Yritysturva - Paloturvallisuus ja pelastussuunnittelu
 • Yritysturva - Sopimusten turvallisuus
 • Yritysturva - Tietoturvallisuus
 • Yritysturva - Toimitilaturvallisuus
 • Yritysturva - Tuotannon ja toiminnan turvallisuus
 • Yritysturva - Työturvallisuus
 • Yritysturva - Ympäristöturvallisuus
 • Yritysturva - Vastuullisuus
 • Yritysturva - Asiantuntijuuteen ja osaamiseen liittyvät riskit
 • Yritysturva - Keskeytysriskit
 • Yritysturva - Liikeriskit
 • Yritysturva - Matkustamiseen ja liikenteeseen liittyvät riskit
 • Yritysturva - Rikosriskit
 • Yritysturva - Sopimusriskit
 • Yritysturva - Tietoriskit
 • Yritysturva - Tuoteriskit
 • Yritysturva - Työkyky- ja työhyvinvointiriskit
 • Yritysturva - Työyhteisön riskit
 • Yritysturva - Vahingontekojen riskit
 • Yritysturva - Vastuullisuuteen liittyvät riskit
 • Yritysturva - Väkivaltariskit
 • Yritysturva - Ympäristöriskit
 • Varautumissuunnitelma
 • Yritysturva - Organisaation oma turvallisuusselvitys
 • Pandemian riskien arviointi (korona)
 • Organisaation oma riskien arviointi

Englanninkieliset riskien arvioinnit:

 • Acts of damage
 • Agreement Risks
 • Business Risks
 • Environmental Risks
 • Expertise Risks
 • Information Risks
 • Personnel Risks
 • Product Risks
 • Violence Risks
 • Work Ability and Well-Being Risks
 • Work Community Risks

Palvelua toteuttamassa