Pro Kyberturva

Pro Kyberturva on pk-yrityksille ja julkisyhteisöille tehty helppokäyttöinen ja kustannustehokas pilvipalvelu, jonka avulla organisaatio pystyy mm. arvioimaan nopeasti kyberturvallisuuden nykytilanteen ja tietoturvariskit, tekemään henkilöstölle tarvittavat ohjeet sekä varautumaan suunnitelmallisesti kaikkiin tietoturvallisuuden poikkeustilanteisiin.

Pro Kyberturvan ideana on tehdä laadukasta materiaalia muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • nykyaikaisen organisaation omaan sisäiseen dokumentointiin sekä koulutukseen ja perehdyttämiseen
 • asiakkaat vaativat enenevässä määrin  dokumentoitua tietoa kumppanin / toimittajan / alihankkijan tietoturvan tasosta
 • laatupäällikölle laadunhallinta-/toimintajärjestelmään (myös pienen firman epäviralliseen järjestelmään tilaajan auditointia varten)
 • yritysvastuusta vastaavalle omaan dokumentaatioon
 • pääomasijoittajille, lainoittajille ja uusille omistajille / osakkaille
 • hyvää materiaalia yrityskauppoihin sekä ostajalle että myyjälle (kyber due diligence)

 

Perusversio

Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta

Yleiset dokumentit ja toimintaohjeet

 • Kyberturvallisuuden nykytilanne
 • Toimitilaturvallisuuden nykytilanne
 • Tietoturvan johtaminen ja hallinnointi
 • Yleiset tietoturvaohjeet (ml. tietosuoja)
 • Toimitilaturvallisuuden ohjeet
 • Tietoturvatiedote
 • Muistio
 • Todistus koulutuksesta
 • Todistus tietoturvaperehdytyksestä
 • Työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus
 • Sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen
 • Koulutusrekisteri

Poikkeamailmoitukset ja niiden käsittelyt

 • Aloite / Kehitysidea
 • Häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • Tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake
 • Vikailmoitus / huoltotyökutsu
 • Laitteiden / käyttäjätunnusten tilaukset
 • Palaute perehdytyksestä tietosuojaan/-turvaan

Kevyt sähköinen allekirjoitus

Laaja versio

Yleiset dokumentit ja toimintaohjeet

 • Tietoturvapolitiikka
 • Digitalisaatiostrategia
 • Kriisiviestintäsuunnitelma
 • Tietoturvallisuuden vuosikello
 • Toimintaohjeet tietoturvan häiriötilanteissa
 • Luottamuksellisen tiedon ohjeet
 • Etätyön ja matkatyön turvallisuusohjeet
 • Mobiililaitteiden ja niiden käytön turvallisuusohjeet
 • Sosiaalisen median ohjeet
 • Työohje
 • Kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö
 • Projektisopimus
 • Projektisuunnitelma
 • Projektisuunnitelma (laaja)

Riskien arvioinnit

 • Tietoturvan lähtötilanteen tarkistuslista
 • Tietoriskien hallinnan johtaminen ja organisointi
 • Henkilöstön tietoisuus ja toimintatavat tietoriskien hallinnassa
 • Tietojärjestelmien suojaus
 • Tietoriskit liike- ja sidosryhmäsuhteissa
 • Toimintaympäristön, työ- ja palvelutilojen tietoturvallisuus
 • Projektiriskit
 • Information Risks

IT-omaisuusrekisteri / Laiterekisteri

Dashboardit

 • Riskit
 • Muistutukset

Videokoulutukset (julkaistaan myöhemmin)

 • Johdon tietoturvakoulutus (+ tentti)
 • Työntekijän tietoturvakoulutus (+ tentti)

MAKSULLINEN LISÄPALVELU

 • Vahva sähköinen allekirjoitus (Telia Finland Oyj:n varmennepalvelu)

Palvelun esittely videona

Katso Pro Kyberturvan esittely videomuodossa alta tai lataa esittely pdf-muodossa.

Palvelua toteuttamassa